שרירנים

הסרת שרירנים במהלך הריון: סקירה שיטתית

חוקרים סבורים כי כריתת שרירנים במהלך הריון הינה הליך בטוח למדי

10.12.2020, 11:58

ידוע כי שרירנים ברחם מופיעים ב-2-10% מהנשים ההרות. על אף כי הם בדרך כלל לא גורמים לתסמינים, הם עשויים להיות קשורים לסיבוכי הריון. ידוע גם כי רצוי להימנע מכריתת השרירנים לפני הלידה אך עם זאת, דווח גם על מקרים סימפטומטיים שלא הגיבו לניהול שמרני. מטרת החוקרים הייתה לסקור את הספרות הקיימת ולהציג את התוצאים המדווחים יחד עם הסיכונים הנלווים להליך זה.

החוקרים ערכו סקירה שיטתית של הספרות ממאגרי PubMed/MEDLINE, Scopus ו-Cochrane, שכללה דיווחי וסדרות מקרים. החוקרים עשו מאמץ לנתח מספרית את כל המשתנים הכלולים בדוחות המקרה.

החוקרים זיהו 54 מאמרים רלוונטיים שכללו 97 חולות. הם מצאו כי גיל ההריון החציוני בזמן האבחנה היה 13 (טווח בין רבעוני 6-26) שבועות ואילו הגיל ההריון החציוני בעת כריתת השרירן היה 16 (טווח בין רבעוני 6-26) שבועות. כמו כן, נמצא כי כאב בטן שלא הגיב לטיפול רפואי היווה את ההתוויה השכיחה ביותר לניתוח. זאת ועוד, דיווחו כי המספר החציוני של שרירנים שהוסרו בחולה אחת היה אחד (טווח בין רבעוני 1-5), כאשר רובם היו תת-סרוטיים בעלי גבעול או תת-סרוטיים באיזור הפונדוס. החוקרים מצאו כי לפרוטומיה (78.4%) הייתה הגישה הניתוחית העיקרית, אולם דווח גם על פעולות לפרוסקופיות או דרך הנרתיק, ומשך ניתוח חציוני היה 53 (טווח בין רבעוני 20-150) דקות. לבסוף, נמצא כי נמק וניוון היו הממצאים ההיסטו-פתולוגיים העיקריים בשרירנים שהוסרו. תוצאי ההריון היו חיוביים במרבית המקרים, עם מעט סיבוכים.

החוקרים הגיעו למסקנה כי בהתבסס על הנתונים המוגבלים למדי מעבודות שפורסמו, נראה כי כריתת שרירנים תוך כדי ההריון הינה הליך בטוח. זאת כאשר מדובר בשרירנים סימפטומטיים ברחם, שאינם מגיבים לניהול שמרני, לכן ניתן לשקול כריתה שלהם בהינתן ייעוץ מתאים בנוגע לסיכונים הנלווים.

מקור: 

Spyropoulou, K. et al. EJOG 2020; 254; 15-24. https://doi.org/10.1016/j.ejogrb.2020.08.018

נושאים קשורים:  שרירנים,  לפרוסקופיה,  הריון,  מחקרים
תגובות