מועד התחלה: 21 במרץ 2021, 16:00
מועד סיום: 21 במרץ 2021, 18:30
מיקום: אונליין

(iSraeli Multi-disciplinary Interstitial Lung disEase forum)
Case presentations and discussion